Provbanken öppnar inte som planerat

På grund av tekniska problem kommer Skolverkets provbank inte att öppnas 12 augusti som utlovat.
Provbanken kommer att läggas ner och materialet kan du istället hitta i Skolverkets bedömningsportal som öppnar senast vecka 40.
Skolverket/Lärosätena kan tyvärr inte distribuera materialet från provbanken under denna tid.
Har du övriga frågor vänligen kontakta upplysningstjänst 08-527 332 00
Det är skolans huvudman som ger rektorerna behörighet till bedömningsportalen och rektorerna delar sedan vidare behörigheten på skolorna.